selekcja


selekcja
Selekcja negatywna «dobór osób pełniących pewne funkcje, w którym osoby bardziej wartościowe wypierane są przez osoby mniej wartościowe»: (...) krytykuje demokrację nie za jej egalitaryzm, lecz za promowanie nowych elit w drodze selekcji negatywnej, która preferuje łajdaków, hipokrytów, miernoty i słabeuszy. Fronda 8/1998.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • selekcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} staranny wybór kogoś, czegoś najbardziej odpowiedniego, najlepszego (z grupy podobnych ludzi, zwierząt, rzeczy) przez odrzucenie egzemplarzy niespełniających wymagań, uznanych za gorsze :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • selekcja — ż I, DCMs. selekcjacji, blm «dobór przez eliminację; wybór» Staranna, ścisła selekcja. Selekcja hodowlana. Selekcja informacji, materiałów, towarów. Selekcja kandydatów na wyższą uczelnię. Dokonać selekcji. Przeprowadzić selekcję. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • negatywny — Selekcja negatywna zob. selekcja …   Słownik frazeologiczny

  • sito — Selekcja, eliminacja, współzawodnictwo Eng. A selection or elimination, especially in a competition …   Słownik Polskiego slangu

  • eliminacja — ż I, DCMs. eliminacjacji; lm D. eliminacjacji (eliminacjacyj) 1. «wyłączenie, usuwanie pewnych elementów spośród innych; selekcja» Eliminacja zbędnego materiału. Dokonać eliminacji. 2. «etap konkursu (śpiewaczego, muzycznego itp.); wstępne… …   Słownik języka polskiego

  • odsiew — m IV, D. u, Ms. odsiewwie; lm M. y 1. «odsiewanie, odsianie» Odsiew mąki. 2. «to, co odsiane, co zostaje przy oczyszczaniu, przesiewaniu na sicie, zwłaszcza zboże» Pierwszy, drugi odsiew. przen. a) «to, co odpadło, co zostało odrzucone przy… …   Słownik języka polskiego

  • selekcyjny — «związany z selekcją; wybrany, otrzymany przez selekcję; dokonujący selekcji, selekcjonujący» Prace selekcyjne. Selekcyjne ziarno. Hodowla selekcyjna …   Słownik języka polskiego

  • dobór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. dobórboru, Mc. dobórborze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wybieranie według określonego kryterium; wyszukiwanie odpowiednich elementów; selekcja; także efekt takiego zabiegu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć trudności z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • eliminacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. eliminacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyłączenie, wyłączanie, odrzucanie określonych elementów; selekcja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wstępna, systematyczna eliminacja.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odsiew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. odsiewwie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} usuwanie, usunięcie zanieczyszczeń z ziarna, mąki itp. przez przesiewanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odsiew zboża, ziarna. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień